Ajánlatok Hűségprogram Voucher Balance

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) ajánlatkérés, online szobafoglalás, ajándékutalvány-vásárlás, hírlevélfeliratkozás, illetve szállodai bejelentkezés során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Az adatkezelő cégneve: Lenti Gyógyfürdő Kft.
Székhelye: 8960 Lenti, Táncsics utca 2/A.
Postacíme: 8960 Lenti, Táncsics utca 2/A.
Cégjegyzékszám: 20-09-064381
Adószám: 11937355-2-20
Telephely megnevezése: Thermal Hotel Balance**** Lenti
Telephely: 8960 Lenti, Táncsics utca 8.
E-mail címe: info@balancehotel.hu
Telefonszáma: +36 (92) 630 590
Honlap: www.balancehotel.hu

A Lenti Gyógyfürdő Kft. – Thermal Hotel Balance Adatvédelmi Tájékoztatója alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Thermal Hotel Balance szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan tevékenységre, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Thermal Hotel Balance által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása TILOS! Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Thermal Hotel Balance:

 • személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak - és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
 • személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén írásbeli - hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
 • az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
 • szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni/megőrizni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Thermal Hotel Balance által kezelt személyes adat hibás / hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt módosítani vagy módosítását a felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Thermal Hotel Balance megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

 

Az Adatkezelő ajánlatkérés, online szobafoglalás, ajándékutalvány-vásárlás, elektronikus hírlevélfeliratkozás, illetve szállodai bejelentkezés nyilvántartása során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli: vendégek, vevő, valamint ajándékutalvány vásárlása esetén ajándékozó, illetve ajándékozott kedvezményezett stb.

A Lenti Gyógyfürdő Kft. mindenkori vezető tisztségviselője:

 • meghatározta az adatvédelemi szervezetét,
 • azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladatokat és hatásköröket,
 • és kijelölte az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Thermal Hotel Balance munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy:

 • a személyes adatokba jogosulatlan személyek ne tekinthessenek bele,
 • a személyes adat tárolása úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen elérhető, módosítható vagy megsemmisíthető.

A Lenti Gyógyfürdő Kft. - Thermal Hotel Balance Adatvédelem rendszerének felügyeletét a Lenti Gyógyfürdő Kft. vezető tisztségviselője látja el.

A Lenti Gyógyfürdő Kft. – Thermal Hotel Balance által működtetett weboldalhoz bárki:

 • személyes adatai megadása nélkül is hozzáférhet,
 • a www.balancehotel.hu honlapon, valamint a hozzá kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül kaphat és szerezhet információkat.
 • a www.balancehotel.hu weblap automatikusan gyűjti a nem személyhez kötött információkat (ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető ki, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg).
 • A honlapon Google Analytics webanalitikai szolgáltatás kerül felhasználásra.
 • a Google Analytics „sütiket" (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.
 • a sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információk (látogatói IP-cím) a Google Analytics amerikai egyesült államokbeli szervere kerül továbbításra és tárolásra.
 • a sütik által generált információk más adatokkal nem kapcsolódnak össze, ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján személyes adatkezelés nem valósul meg.
 • sütik használatát a webböngésző megfelelő beállításaival a felhasználó visszautasíthatja.
 • a felhasználó a weboldal használatával hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent leírt és meghatározott célokra.
 • a megszerzett információkat a Google Analytics a www.balancehotel.hu weblap, az érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására használja fel.

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként legújabb ajánlatainkról és híreinkről

Feliratkozás